ایرسا_ مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاهیان خیر در سال ۹۸ بیش از ۱۱۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند، گفت: تمامی این کمک ها بنا به نیت خیرخواهانه خیران نیک اندیش هزینه شده و به دست نیازمندان واقعی رسیده است.

به گزارش ایرسا آنلاین، محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه کمک های مردمی در چهار سرفصل زکات، صدقات، طرح اکرام ایتام و محسنین و تشکل های مردمی و موسسات خیریه جمع آوری می شود، گفت: در مجموع کرمانشاهیان در سال گذشته بیش از ۱۱۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت در استان کمک کردند.

رخصی بخشی از این کمک ها از محل کمک های مردمی در مراکز نیکوکاری و موسسات خیریه همسو با این نهاد به نیازمندان اهدا شده است، افزود: در سال ۹۸ خیران شناسایی شده در این مراکز بیش از ۳۸ میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند.

محسن رخصی ادامه داد: همچنین در سال گذشته مودیان زکات در استان بیش از ۲۵ میلیارد تومان زکات واجب و مستحب به این نهاد به عنوان دبیرخانه زکات پرداخت کردند.

وی با اشاره به نصب و تعبیه ۱۲۱ هزار و ۷۰۵ صندوق صدقات در استان نیز، تصریح کرد: کرمانشاهیان نیک اندیش در سال ۹۸ بیش از ۲۳ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان صدقات به این صندوق ها واریز کردند که بیشترین میزان این صدقات از صندوق های صدقات خانگی جمع آوری شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه همچنین به اجرای طرح ویژه اکرام ایتام و محسنین در این نهاد اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح نیز ۳۳ هزار حامی خیر بیش از ۲۶ میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان به هفت هزار و ۴۶۲ فرزند معنوی در استان کرمانشاه اهدا کردند.

رخصی با تاکید براینکه تمامی این کمک ها بنا به نیت خیرخواهانه خیران نیک اندیش هزینه شده و به دست نیازمندان واقعی رسیده است، بیان کرد: این نهاد شناسنامه نیازمندی تمامی خانوارهای مددجو را در اختیار دارد و همین موضوع موجب تسریع در خدمت رسانی به نیازمندان می شود.