ایرسا_مهندس محمد محمدى والا با چاپ پنجمين كتابش، نامش براى هميشه در تاريخ برترين مهندسان اهل قلم ثبت شد.

به گزارش ایرسا آنلاین مهندس محمدى والا با چاپ پنجمین کتاب خود در حوزه علم نقشه برداری، نامش برای همیشه در تاریخ برترین مهندسان اهل قلم ثبت شد.

مهندس محمدى والا جوانترین نویسنده و مؤلف کتب های نقشه برداری ایران است.

نخبه کرمانشاهی، پشت جلد کتاب های خود را به رهنمودهای مقام معظم رهبری اختصاص می دهد که این یک کار علمی و فرهنگى محسوب میشود.