مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در سال زراعي گذشته سطح زيركشت گوجه فرنگي در شهرستان كرمانشاه 1180 هكتار بوده كه از اين سطح 59 هزارتن گوجه فرنگی تولید شد و در سال زراعي جاری سطح زيركشت این محصول  1800 هكتار می باشد كه از اين سطح تاکنون 27 هزار تن برداشت شده و پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از 99 هزارتن محصول گوجه فرنگی از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

به گزارش ایرسا آنلاین، مهندس اسماعیل پرویزی اظهار کرد: با کاشت آرمانی این محصول و رعایت نکات فنی، میانگین عملکرد گوجه فرنگی در این شهرستان ۵۵ تن در هکتار می باشد.

وی گفت: گوجه فرنگی یکی از محصولات مهم سبزی و صیفی است بطوریکه پس از سیب زمینی در رتبه دوم اهمیت قرار دارد و بیشترین سطح کاشت محصول گوجه فرنگی به ترتیب به دهستان های بیلوار، الهیارخانی، سراب نیلوفر و کوزران اختصاص دارد که ازکیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

پرویزی فر افزود: نیاز به آب فراوان در تولید گوجه فرنگی از مشکلات این محصول زراعی می باشد که می توان با ترغیب و تشویق کشاورزان به سمت کشت های نشایی و استفاده از نوارهای تیپ در  مصرف آب کشاورزی صرفه جویی قابل توجهی نمود.