ایرسا_ جلسه بررسی اقدامات انجام شده در زنجیره‌های ارزش پوشاک، اسب کُرد و عسل به ریاست دکتر حاتمی معاون استاندار برگزار شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، دکتر حاتمی در این جلسه گفت: صدور مجوز فعالیت برای سرمایه‌گذاران حوزه زنجیر‌ه‌های ارزش باید شتاب بیشتری بگیرد تا سرمایه‌گذاران و افرادی که قصد فعالیت در این زمینه را دارند زمان را از دست ندهند.

وی عملیاتی شدن طرح‌ها و پروژه‌های زنجیره ارزش بسیار مهم است و اگر هرچه سریعتر و بیشتر به سمت عملیاتی شدن برویم دستاورهای زنجیره‌های ارزش بهتر خود را نشان می‌دهند.

معاون استاندار اظهار داشت: در زمینه زنجیره ارزش اسب کُرد، ایجاد میدان بزرگ سوارکاری را عملیاتی کردیم و در آینده بزرگترین همایش اسب کُرد را در کرمانشاه برگزار می‌کنیم.

دکتر حاتمی بیان داشت: در بحث زنجیره ارزش پوشاک، سیاستگذاری ما ایجاد مجتمع‌های تولید پوشاک است و به گونه‌ای برنامه ریزی شده است که تمام نیازهای استان در زمینه نظامی، بیمارستانی، لباس‌های محلی و…در داخل استان تولید شود.

وی در پایان به زنجیره عسل نیز اشاره کرد و گفت: در این زنجیره بر روی مقوله آموزش تمرکز داریم که در مرحله اول هزار نفر و در مرحله توسعه این زنجیره هزار نفر دیگر آموزش ببینند که بتوانند در زمینه تولید عسل و صنایع وابسته به آن به مهارت برسند.