ایرسا_ نقشه حداکثر دمای سطح زمین در کشور که بر مبنای پردازش تصاویر ماهواره سنجش از دور به دست آمده، گویای این است که ۷ استان دارای بالاترین سطح گرمایی با ۵۵ درجه سانتیگراد در خرداد بودند.

به گزارش ایرسا آنلاین، برآورد و تولید روزانه دمای سطح زمین در پهنه وسیع از طریق سنجش از دور، نقصان پایش آن را در ایستگاه ‌هایمحدود هواشناسی رفع کرده و در بسیاری از مطالعات علمی از قبیل اقلیم شناسی، هواشناسی، ‏کشاورزی، هیدرولوژی، معماری، خطوط انتقال نیرو، زمین شناسی و باستان شناسی کاربرد دارد‎.‎

با استفاده از دمای روزانه سطح زمین می‌توان نقشه حداکثر دمای ماهیانه را برآورد کرده و توزیع جغرافیایی الگوهای حرارتی در سطح کشور را شناسایی و بررسی کرد.

همچنین می‌توان نقشه‌های حداکثر دمای ‏ماهیانه را نسبت به تاریخ مشابه در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار داد. بنابراین تولید و مقایسه این نقشه ‌ها برای متخصصان در حوزه‌های کاربردی فوق، بسیار مهم و با اهمیت است.‏

از این رو اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران نقشه مقایسه‌ای حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در خردادماه امسال و سال گذشته را بر مبنای تصاویر ماهواره‌های سنجشی منتشر کرد.‏

با توجه به اهمیت نقشه حداکثر دمای ماهیانه سطح زمین برای دستیابی به الگوهای حرارتی در سطح کشور ‏و همچنین به منظور بررسی و مقایسه دقیق این نوع از دما در سال جاری و سال‌های گذشته، با استفاده از ‏تصاویر ماهواره‌ای مادیس نقشه حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در خرداد ماه سال‌های ۱۳۹۸ و ‏‏۱۳۹۹ مورد پایش و مقایسه قرار گرفت. ‏

بررسی نتایج حاصل از پردازش تصاویر و مقایسه نقشه حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در خرداد ماه ‌سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بیشترین سطح تمرکز این نوع از دما در استان‌های ایلام، ‏خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان و خراسان جنوبی است.

اما با این تفاوت که در ‏خرداد ماه ۱۳۹۹ به دلیل گرمی هوا سطح بیشتری از استان‌های مذکور نسبت به سال ۱۳۹۸ دمای بالای ‏‏۵۵ درجه سانتیگراد را داشته اند‎.‎‏ همچنین بررسی و مقایسه نتایج نشان می‌دهد استان‌های شمالی و ‏شمالغربی کشور در بازه زمانی مورد مطالعه از شرایط دمایی مناسبی برخوردار بودند.‏