ایرسا_ مدیر بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه در نشست خبری و تقدیر از خبرنگاران استان کرمانشاه گفت: به مناسبت ۱۵ مرداد یازدهمین سالگرد بانک، این بانک با تصویب طرحی، بخشش الزام تاخیر تادیه دین به میزان 6 درصد در تهسیلات اعطایی و 8 درصد در ضمانت نامه های ضبط شده را مصوب و مقرر نمود: کلیه مشتریانی که از تاریخ 31 تیر ماه لغایت پایان مهر ماه نسبت به تسویه کلیه بدهی سر رسید شده اقدام نمایند از بخشودگی کامل 6 درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین در تهسیلات منابع داخلی و 8 درصد وجه التزام تاخیر تادیه در ضمانت نامه های ضبط شده برخوردار گردند.

به گزارش ایرسا آنلاین، مسعود کسایی اظهار کرد: در اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۸ از تبدیل صندوق تعاون کشور که از سال ۱۳۶۸ تشکیل گردیده بود با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان ایجاد گردید، بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه ای تخصصی بخش تعاون علاوه بر تامین اعتبارات لازم فعالیتهای اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی و تعاونگران و سایر هموطنانی که در بانک توسعه تعاون حساب دارند، نسبت به ادای مسئولیت های اجتماعی که به عهده دارد نیز اهتمام دارد که از آن جمله کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان، ارائه تسهیلات ویژه یه بنگاههای خرد، تسهیلات ویژه زنان سرپرست خانوار، تسهیلات ازدواج، مشارکت در طرحهای اشتغال زا می توان نام برد.

کسایی گفت: برخی از اعتبارات بانک در خسارت سیل بخش مسکن با معرفی ۴۷۱ نفر و سهمیه ۱۱۲۴۵۰ میلیارد ریال ، خسارت سیل در بخش کشاورزی با معرفی ۳۳۷ نفر و سهیمه ۲۹۷۰۰ میلیارد ریال، تهسیلات سیل از منابع داخلی بانک با معرفی ۴۴۶ نفر ۱۲۵ میلیارد ریال، اشتغال پایدار روستایی و زلزله در چهار مرحله با معرفی ۵۰۳۰ نفر و سهیمه ۲۱۰۰ میلیارد ریال، اشتغال پایدار روستایی نهادها حمایتی با معرفی ۷۱۰ نفر و سهمیه ۲۵۳ میلیارد ریال، ۱۰۰ درصد عملکرد در پرداخت تحقق یافته است.

وی افزود: در بخش ازداوج با معرفی ۹۵ نفر ۷۱ میلیارد ریال سهمیه با ۷۰ درصد عملکرد در پرداخت تحقق یافت.

مدیر بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه: عملکرد بخش صنعت در پرداخت را ۳۷ درصد، کشاورزی ۲۴ درصد، خدمات ۲۶ درصد، مسکن و ساختمان ۱۱ درصد، بازرگانی ۲ درصد و در مجموع ۴۷۹۳ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

در پایان این نشست  به مناسب روز خبرنگار از اصحاب رسانه و خبرنگاران استان تقدیر به عمل آمد.