ایرسا_ فرهنگ عمومی ذیل فرهنگ دارای تعریف مشخص و ابعاد و وجوه کاملا روشنی است که رعایت نکات هنجاربخش آن می تواند بستر ساز یک جامعه پویا و خلاق در امر توسعه باشد.

مولفه های فرهنگ عمومی در حقیقت شامل هرآنچه می شود که شهروندان در حوزه عمومی جامعه باید رعایت کنند و عدم رعایت آنها عاملی در جهت موانع توسعه خواهد بود.فرهنگ عمومی را باید مهمترین بستر امکان توسعه باید داست و بدون توجه به وجوه آن امکان توسعه و تحقق یک تمدن متعالی فراهم نخواهد شد. مولفه هایی همچون نظم شهری ، دقت و برنامه ریزی، رعایت قوانین و مقررات، حقوق شهروندی ، احساس تعهد نسبت به جامعه، نظافت عمومی، بهداشت اجتماعی، پرهیز از اسراف به عنوان یک تکلیف اجتماعی، رعایت الگوهای مصرف ، وجدان کاری ، و … از جمله مواردی است که رعایت آنها می تواند زمینه های توسعه جامعه را فراهم کند. در حقیقت اگر شهروندان تکالیف هنجاری خود را در حوزه عمومی به درستی انجام دهند بخشی از مشکلات نظام اجتماعی حل خواهد شد و از آنجا که نظام اجتماعی به مانند یک ساخت پیوسته عمل می کنند می تواند بسترهای لازم برای توسعه جامعه شکل گیرد. اما این موضوع نیازمند برنامه ریزی و همگرایی نهادهای رسمی است و به ویژه شهرداری ها است. نقش شهرداری ها در ایجاد بسترهای یک جامعه بانشاط و هنجارمند، نقشی اساسی و در حقیقت مهمترین نقش می باشد چرا که اعتبارات و امکانات این سازمان به مراتب بیشتر از سایر نهادها می باشد. شهرداری ها با اعتبارات ویژه فرهنگی که در اختیار دارند می توانند با برنامه ریزی هدفمند و نظامند کنش های عمومی را در حوزه عمومی شکل دهند و اگر این کنش ها در بستری سالم و هنجارمند شکل گیرد یقینا جامعه به پویایی خواهد رسید. ( نکته ای که باید در اینجا به آن اشاره کنم و ممکن است برای برخی از افراد مبهم باشد بحث شورای فرهنگ عمومی و فرهنگ عمومی است که نظر نویسنده در این مقال فرهنگ عمومی به عنوان یک هستی اجتماعی در بطن نظام اجتماعی بدور از سازوکارهای رسمی و حاکمیتی است و مراد از فرهنگ عمومی به طور کلی کلیه رفتارهای شهروندان در حوزه نظام اجتماعی و مناسبات رفتاری جامعه و نقش سازمان های حاکمیتی در این حوزه است) در حقیقت شهرداری ها با توجه به رسالت عمومی که دارند بیش از هر سازمان و نهاد دیگر باید در امر فرهنگ عمومی نقش داشته باشند و وجود سایر نهادهای فرهنگی ( که غالبا عملکرد تخصصی دارند) نمی تواند نفی کنند نقش شهرداری ها باشد موضوعی که در شهرداری های استان کرمانشاه و به ویژه در شهرداری کرمانشاه به طور کلی نادیده گرفته شده است. بودجه قابل توجه شهرداری در حوزه فرهنگی می تواند بسترهای سلامت نظام اجتماعی را فراهم کند ، اما واقعیت امر آن است که نگاهی به عملکرد شهرداری ها و به ویژه شهرداری کرمانشاه امکان هر گونه امید به پویایی در حوزه فرهنگی را از شهروندان گرفته است. غالب فرهنگ سراهای شهرداری نیمه فعال و پویا نیستند و علاوه بر آن شهرداری حمایت جدی از سازمان های مردم نهاد ندارد؛ با عنایت به اظهارات شهردار محترم کرمانشاه مبنی بر افزایش قابل توجه بودجه فرهنگی شهر کرمانشاه که افزایش قابل توجهی داشته ( و به نظر می رسد از بودجه ۳۲ میلیارد تومانی سال ۹۳ به مراتب بیشتر است ) باید پرسید که شهرداری در طول ۱۰ ماه گذشته چه اقدام مشخص و مثبتی برای ارتقاء فرهنگ عمومی و حوزه عمومی برداشته است. به هر حال دراین مقال بیشتر قصد طرح کلی موضوع مراد و انشاء در مطالب بعدی پیشنهاداتی نیز در این راستا مطرح خواهد شد.

نوشته: پوریا زارعی فعال رسانه ای و فرهنگی