ایرسا_ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: شاخص جدید «تن_کیلومتر» برای ناوگان اعزامی از مبادی استان مشخص شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت: نرخنامه تن- کیلومتر برای ناوگان اعزامی از مبادی استان با در نظر گرفتن شاخص یک هزار و ۸۲۲ ریال به ازای هر کیلومتر تصویب شد.

وی افزود: نرخ مذکور از در سامانه مدیریت کنترل بارنامه بارگذاری و اطلاع رسانی شده و از امروز ملاک عمل است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: نرخنامه تن- کیلومتر برای ناوگان اعزامی از مبادی استان در سال گذشته متغیر و کمتر از امسال بوده است.

کرمی گفت: همچنین با توجه به عدم تمایل به اخذ بارنامه توسط رانندگان و صاحبان کالا جهت برخی کالاهای خاص و کم ارزش نظیر ضایعات نان، تعرفه حمل کالاهای مذکور برای انواع ناوگان با کاهش ضریب ۳۰ درصدی نسبت به کالاهای تجاری لحاظ می‌شود.

این مسئول بیان داشت: با توجه به گزارشات دریافت شده از سوی برخی تشکل‌های صنفی درباره عدم اخذ بارنامه توسط رانندگان حامل گندم از مبادی زمین‌های کشاورزی به مقاصد سیلوهای استان درصدد برگزاری جلسه توجیهی در این باره با سازمان جهاد کشاورزی و غله و خدمات بازرگانی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در مکاتبه با انجمنی کارخانجات آرد استان الزام به اخذ بارنامه برای حمل محمولات گندم و دیگر محصولات از مبادی سیلوها به مقاصد کارخانجات آرد یادآور می‌شود.