ایرسا_ جلسه هماهنگی سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه و معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد .

به گزارش ایرسا آنلاین، محمد امین رحیمی معاون پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادستان کرمانشاه ضمن بیان عملکرد دادسرا در حوزه حفظ و احیای حقوق عامه اظهار دشت: یکی از تکالیف دادستان به عنوان مدعی العموم پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق مردم است که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ اقدامات ارزشمندی در این ز‌‌مینه با دستور دادستان محترم استان مبنی بر حفظ حقوق عامه انجام شده است.

رحیمی افزود: برای ادامه این مسیر از ظرفیت عظیم سازمان بسیج حقوق دانان که با رسالت جهاد حقوقی ، عدالت گستری و مبارزه با فساد در جامعه نقش آفرینی می کند ، برای حفظ حقوق عمومی استفاده خواهد شد و امیدوار هستیم با ورود حقوق دانان بسیجی به عرصه مطالبه گری حقوق عامه و انعکاس به موقع موارد نقض حقوق عامه به سرعت مانع تضییع حقوق مردم شویم .

در ادامه رسول بهرامی پور رئیس سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه نیز اظهار داشت :یکی از رسالت های ما مطالبه گری حقوق عامه در راستای عدالت گستری و مبارزه با فساد است که با توجه به انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری با دادستان محترم عمومی و انقلاب استان ، بیش از گذشته در این راستا کمک کار دادسرای عمومی خواهیم بود .

بهرامی پور با اشاره به نقض حقوق عامه توسط برخی دستگاه ها اظهار داشت: حقوق دانان بسیجی در جهت دفاع از حقوق مردم موارد نقض حقوق عامه را در مدار مطالبه گری عمومی قرار خواهد داد و مراتب را نیز جهت اقدامات قضائی به دادستان محترم اطلاع رسانی تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود .

بهرامی پور در خاتمه با قدر دانی از زحمات معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادستانی استان ابراز امیدواری کرد با ورود حقوق دانان بسیجی به این عرصه شاهد تحولی عظیم در حوزه حقوق عامه در سطح استان کرمانشاه باشیم .

وی همچنین آمادگی کامل سازمان بسیج حقوق دانان با حضور حقوق دانان بسیجی را جهت نقش آفرینی در عرصه های تخصصی مورد نیاز دادسرای عمومی به ویژه در زمینه های پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه اعلام نمود.

  • نویسنده : ارسلان زارعی تیرانی