معاون امور بازسازی بنیاد مسکن گفت: به خانواده‌های محروم روستایی تسهیلات بلاعوض ساخت مسکن پرداخت می‌شود.

پرداخت تسهیلات بلاعوض ساخت مسکن به خانواده های محروم روستاییبه گزارش ایرسا آنلاین،  معاون عزیزالله مهدیان درباره جزئیات تسهیلات مسکن روستایی گفت: از سال ۸۴ بنیاد مسکن برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌کند و قرار است تا سال ۱۴۰۵ حدود ۷۵ درصد مسکن روستایی مقام سازی شود که از ۷ درصد نوسازی در سال ۸۴ به ۵۰ درصد رسیده ایم و این طرح همچنان ادامه دارد.

او افزود: در این طرح روستاییان باید آورده داشته باشند تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند اما برخی خانواده های روستایی هستند که هیچ آورده ای ندارند که به این خانواده ها تسهیلات بلاعوض پرداخت می شود.

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن بیان کرد: به خانواده‌های محروم روستایی که هیچ آورده‌ای برای دریافت تسهیلات ندارند از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام تا سقف ۱۵ میلیون تومان، تسهیلات بلاعوض پرداخت می‌شود که این مبلغ سال گذشته ۸ میلیون تومان بود و در کنار آن هم به خانواده‌های روستایی نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۴ درصد پرداخت می‌شود.

مهدیان بیان کرد: طبق تفاهم نامه‌ای که با صندوق مهر ایران امضا شده است، برای پرداخت این تسهیلات ۵۰ میلیارد تومان از طریق بنیاد مسکن و ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق مهر ایران تامین شده است.

به گفته این مقام مسئول برای نوسازی و یا تکمیل واحد‌های مسکونی روستایی نیز، ۳۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن گفت: برخی از خانواده‌های روستایی هم تمایل دارند در کنار خانه خود، کارگاه تولید کوچک احداث کنند که ما در ساخت این کارگاه‌ها به این خانواده‌ها کمک می‌کنیم.

مهدیان افزود: هفت بانک دولتی برای پرداخت تسهیلات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سال سهمی دارند که در ابتدای هر سال بانک مرکزیسهم آن‌ها را تعیین می‌کند.

او گفت: برای دریافت این تسهیلات خانواده‌های روستایی که قصد نوسازی دارند باید به بنیاد مسکن شهر خود مراجعه و تشکیل پرونده دهند.

معاون امور نوسازی بنیاد مسکن گفت: بعد از تشکیل پرونده، ناظر و طراح باید انتخاب شوند تا امکان اخذ پروانه ساخت فراهم شود، پس از دریافت پروانه ساخت، متقاضیان برای دریافت وام به بانک معرفی می‌شوند.

او گفت: برای دریافت این وام هر سه متقاضی به صورت زنجیره ضامن هم می‌شوند.

معاون امور نوسازی بنیاد مسکن افزود: این تسهیلات در چند مرحله پرداخت می‌شود تا اطمینان حاصل شود که وام در محل اصلی خود هزینه می‌شود.

مهدیان در پایان تصریح کرد: برای خانواده‌های روستایی که هیچ آورده‌ای ندارند از سوی بنیاد مسکن، خانه ساخته می‌شود.