مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه گفت: ۲۰۰ تن گوشت مرغ منجمد ظرف هفته گذشته تاکنون بین فروشگاههای زنجیره ای و سایر اصناف توسط اداره کل پشتیبانی امور دام استان توزیع گردیده است.

به گزارش ایرسا آنلاین، شهریار قاسمی اظهار داشت:به منظور تنظیم بازار مرغ و بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار استان از اوایل هفته گذشته تاکنون ۲۰۰ تن مرغ منجمد با حواله صادره از سازمان صمت جهت مصرف مردم بین فروشگاههای زنجیره ای استان و سایر اصناف فروشنده مرغ توزیع گردیده است .

وی گفت: به اندازه کافی مرغ منجمد در سردخانه های استان موجود است و تا زمان به آرامش رسیدن بازار مرغ گرم و تصمیم ستاد تنظیم بازار استان کار توزیع مرغ منجمد ادامه خواهد داشت.

قاسمی از پیگیری های استاندار محترم، رئیس سازمان صمت و رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در خصوص تخصیص سهمیه به استان تشکر کرد.