ایرسا_ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت این سازمان صمت استان کرمانشاه گفت: اخیرا به خاطر کمبود شکر در بازار، قیمت این کالای اساسی روند صعودی پیدا کرده و براین اساس، مطابق با وظایف سازمانی و با اندیشیدن تمهیداتی، از محل تولیدات کارخانه قند بیستون، مقررشد به میزان بیش از ۲۰۰۰ تن شکر دربخش های گوناگون مصارف مردمی، صنایع غذایی و شکربر و مراکز تولیدی قند ریزی و صنوفی مانند قنادان و نان روغنی پزان و ...توزیع شود که این کار به درستی و با موفقیت در حال انجام است و به زودی حباب قیمت عرضه شکر در بازار خواهد شکست و نرخ آن به تعادل خواهد رسید.

به گزارش ایرسا آنلاین، احسان باقرخانی با تشکر از همکاری و همراهی کارخانه قند بیستون کرمانشاه، به متخلفان و سودجویان نیز هشدار داد و تاکید کرد که بازرسان و کلیه کارشناسان و دست اندر کاران سازمان صمت باجدیت تمام با هرگونه تخلف در بازار تولید و توزیع برخورد قانونی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد در شرایط تهدید و تحریم دائمی غرب و در بحران اپیدمی کرونا، برخی به دنبال سو استفاده از این وضعیت باشند.

باقرخانی در ادامه گفت: مراحل جذب و توزیع شکر درسطح گسترده از ۱۸ خرداد ماه ۹۹ شروع شده و در حال حاضر ۵۰۰ تن شکر برای تنظیم بازار بین شهرستان های تابعه استان، توزیع شده و سهمیه تخصیص یافته به مرکز استان، به میزان ۵۰۰ تن برای توزیع دربین عمده فروشان و سهمیه کارخانه های مواد غذایی و شکربر، به میزان ۱۰۰۰ تن، درحال جذب و توزیع است که این کار به زودی به انجام خواهد رسید.