به گزارش ایرسا آنلاین، افشین کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در گفت و گو با خبر شبانگاهی شبکه زاگرس گفت: با عنایت به ضرورت صرفه جویی بیشتر و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعات کاری کلیه ادارات، بانکها و سازمان های دولتی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۵ و ۶ مرداد از ساعت ۷ الی ۱۱ اعلام می شود.

معاون استاندار ضرورت رعایت الگوهای مصرف برق را در تمامی بخش ها یادآور شد و تأکید کرد: از همه مردم انتظار داریم باتوجه به مشکلات پیش آمده و افت تولید برق ناشی از خشکسالی، مشارکت بیشتری در صرفه جویی و رعایت الگوهای مصرف داشته باشند.