ایرسا_ برنامه زمان بندی قطعی برق در استان کرمانشاه اعلام شد.

جدول خاموشی های با برنامه 

تاریخ به روزرسانی: ۱۴۰۰/۰۶/۱۷