ایرسا_ بخشنامه حضور کارکنان و فعالیت ادارات از روز شنبه ۱۵ آذرماه (بخشنامه شماره ۳۷۷۵۷۵ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

نظر به اینکه از سوی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا وضعیت جدید هر یک از شهرهای کشور از نظر شرایط هشدار «وضعیت زرد، وضعیت نارنجی و وضعیت قرمز» موضوع بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ این سازمان برای هفته آینده تعیین و اعلام شده است، لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی وضعیت حضور کارکنان و فعالیت ادارات خود را از روز شنبه ۱۵/۹/۱۳۹۹ لغایت پایان هفته آینده منطبق با وضعیت جدید اعلام شده برای هر شهر و رعایت بند (۴) بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ تنظیم و اجرا نمایند.

ضمناً رعایت سایر موارد ابلاغی در بخشنامه فوق‎الذکر الزامی است.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

نویسنده : علی مردای چقاکبودی