ایرسا_ دكتر رجبي مشهدي سخنگوی صنعت برق ایران و معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير به همراه مهندس اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب با حضور در امور دیسپاچینگ از فعالیت های این بخش از شركت توزيع نیروی برق استان کرمانشاه بازديد كرد.

در این بازدید، مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه از روند فعالیت مرکز کنترل دیسپاچینگ و امکان مانیتورینگ تجهیزات شبکه برق در بستر GIS گزارش کاملی ارائه داد.