ایرسا_ رییس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: اصناف بزرگترین تشکل اقتصادی است که صنف های مختلف به عنوان حلقه های این زنجیر، کل کشور را پوشش میدهند و به عبارت دیگر هدایت صحیح سکان اقتصاد خرد کشور توسط اصناف سبب تقویت و تکامل اقتصاد در سطح کلان می شود.

به گزارش ایرسا آنلاین، رضا سلیم ساسانی اظهار کرد: نقش اصناف در سطح اشتغال زایی بسیار موثراست حتی نقش اصناف از سازمان هایی که وظیفه اصلی آن ها اشتغال زایی است پررنگ تر می باشد.

وی در خصوص تفاوت اشتغال زایی در حوزه اصناف و بازار با واحدهای صنعتی عنوان کرد: در واحدهای صنعتی، تعداد زیادی از افراد مشغول به کار می شوند که در صورت تعطیلی واحد مذکور همگی افراد شاغل در آن واحد صنعتی شغل خود را از دست می دهند و برای اشتغال مجدد باید منتظر استخدام یک واحد صنعتی دیگر باشند اما در واحدهای صنفی اینگونه نیست و هر کدام دیگر می باشند اما در واحدهای صنفی اینگونه نیست و هرکدام از افرادی که در یک واحد صنفی آموزش دیدند و کار کرده اند می توانند خود به عنوان یک مولد اشتغال، یک واحد صنفی را راه اندازی کنند و سبب ایجاد اشتغال تعدادی افراد دیگر گردند و زنجیره اشتغال زایی را در حوزه اصناف به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

رییس اتاق اصناف کرمانشاه در خصوص نقش اصناف و بازاریان در دوران دفاع مقدس و همراهی با انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، اصناف بعد از اینکه امام خمینی (ره) فرمودند وارد شدن به جنگ و دفاع از کشور از واجبات است، کسب و کارهای خود را رها کردند و به جبهه ها رفتند و در بخش دیگر پشتیبانی و حمایت از رزمنده ها و تامین اقلام مورد نیاز جبهه ها هم نقش بسزایی داشته اند.