رییس جهاد کشاورزی شهرستان قصرشیرین با بیان اینکه از ابتدای شهریور ماه کار برداشت خرما در این شهرستان آغاز شده گفت: پیش بینی می‌شود از این میزان سه هزار و ۱۵۰ تن خرما ، برداشت شود.

به گزارش ایرسا آنلاین، محمودیان فر ارقام زاهدی، اشرسی، برحی، ربی، پیارم. خضراوی. جعفری، مجول،  استعمران و ازرق و رطب را از مهمترین ارقام تولیدی خرما در این شهرستان دانست.

رییس جهاد کشاورزی قصرشیرین با اشاره به اینکه برداشت خرما در قصرشیرین به دلیل دمای بالا امسال زودتر شروع شده یادآور شد: برداشت در این شهرستان تا اواخر آبان ادامه دارد.

۸۸۰ هکتار از اراضی شهرستان قصرشیرین نخلستان خرما است که ۷۰۰ هکتار آن ، مثمر است.

وی یادآورشد: امسال ۸۰ هکتار به سطح زیر کشت نخل های قصرشیرین اضافه شده است.

خبرنگار: پروانه خانی