ایرسا_ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه این نهاد به زنان سرپرست خانواری که مجددا ازدواج کنند کمک ها و مساعدت های ویژه پرداخت می کند، گفت: در سال گذشته ۱۰۶ بانوی سرپرست خانوار تحت حمایت کرمانشاهی مجددا ازدواج کرده و تشکیل زندگی داده اند.

به گزارش ایرسا آنلاین، کیومرث رحمتی پور، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: این نهاد در صورت ازدواج مجدد به بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت کمک و مساعدت های ویژه پرداخت می کند.

رحمتی پور افزود: همچنین به بانوان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد و تشکیل زندگی دوباره کمک هزینه اسکان تا یکسال و در صورت فرزندآوری به مدت دو سال اعطا می شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ با پرداخت کمک های ویژه و پیگیری مددکاران و مشاوران این نهاد ۱۰۶ بانوی سرپرست خانوار به ازدواج مجدد و تشکیل زندگی دوباره تشویق و ترغیب شده اند، بیان کرد: ۴۰ نفر از این بانوان در مناطق محروم استان و باقی در مناطق برخوردارتر ساکن هستند.

کیومرث رحمتی پور ادامه داد: همچنین از این تعداد؛ ۴ بانو دارای فرزندآوری بوده اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان کرمانشاه با تاکید براینکه یکی از رسالت های این نهاد ایجاد بستر ازدواج آسان و پرداخت کمک هزینه های ازدواج به جوانان مددجو با هدف توانمندسازی آنان است، بیان کرد: در سال ۹۸ بیش از هشت میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج برای تشکیل زندگی مشترک به دو هزار و ۴۰۴ نوعروس، بانو و پسر تحت حمایت اختصاص داده شده است.