رزمایش پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا امروز ۲۵ اردیبهشت ۹۹ برگزار شد و کلیه مدارس ناحیه 2 کرمانشاه سمپاشی وضد عفونی گردید.

به گزارش ایرسا_ سرگرد رسول نکوفکر مسئول روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب ارتش گفت : طرح ضد عفونی کردن کلیه مدارس شهرستان کرمانشاه جهت مقابله با ویروس کرونا توسط قرارگاه منطقه ای غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت که در این رزمایش پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا امروز ۲۵ اردیبهشت ۹۹ کلیه مدارس ناحیه ۲کرمانشاه سمپاشی وضد عفونی گردید.