سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز برداشت کلزا از مزارع استان خبر داد.

به گزارش ایرسا_ محمدسعید هوشیار ، سطح برداشت کلزا در استان را ۳۷۸۷ هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال تولید کلزا در مزارع استان به حدود ۱۰ هزار تن برسد.

هوشیار اضافه کرد: امسال بیشترین سطح زیر کشت کلزای استان را با ۱۰۵۳ هکتار در شهرستان کرمانشاه داریم.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به توزیع بیش از ۱۸ تن بذر کلزا در فصل کاشت بین کلزاکاران استان، افزود: امسال ۱۱۹۵ بهره‌بردار کلزا در استان داریم.

هوشیار گفت: ۱۸ مرکز کار خرید تضمینی کلزا از کشاورزان استان کرمانشاه را بر عهده دارند که به همگی آنها توصیه شده هنگام خرید محصول از کشاروزان رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی را برای جلوگیری از شیوع کرونا داشته باشند.

وی با اشاره به آغاز برداشت کلزا در مناطق گرمسیر استان، گفت: برداشت کلزا از شهرستان گرمسیر قصرشیرین شروع شده و ظرف ۲۰ تا ۲۵ روز آینده در مناطق سردسیر استان هم به اتمام خواهد رسید.

  • منبع خبر : ایسنا